Aktualności    Baza inicjatyw
   Gospodarki Społecznej


   Artykuły sponsorowane

   Literatura

   Konsultacje prawne

   GaleriaO projekcie


Zapraszamy do udziału w projekcie pn. "Wsparcie dla opolskiego modelu ekonomii społecznej", którego celem jest rozwój gospodarki społecznej w województwie opolskim.

Przedsiębiorczość społeczna zgodnie z ogólnoświatowymi trendami jest najbardziej efektywnym i dynamicznym intrumentem do tworzenia nowych miejsc pracy i rozwoju gospodarczego.


Adresaci projektu:
  • osoby bezrobotne
  • przedstawiciele podmiotów ekonomii społecznej
  • przedstawiciele instytucji pomocy i integracji społecznej
  • przedstawiciele instytucji rynku pracy
  • osoby zatrudnione, zainteresowane utworzeniem przedsiębiorstw społecznych

Działania w projekcie:
  • Doradztwo marketingowo - finansowo - księgowe z elementami coaching'u dla podmiotów ekonomii społecznej.
  • Cykl szkoleń dla podmiotów ekonomii społecznej w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem społecznym.
  • Cykl szkoleń dla osób bezrobotnych i zatrudnionych, zainteresowanych ideą gospodarki społecznej dotyczących zakładania przedsiębiorstw społecznych.
  • Moduł promocyjno-edukacyjny dla instytucji pomocy i integracji społecznych oraz instytucji rynku pracy, dotyczący roli instytucji w kreowaniu podmiotów ekonomii społecznej oraz szkolenia praktyczne z wizytą w podmiotach ekonomii społecznej.

Termin realizacji działań: styczeń - grudzień 2010 r.

Zasięg terytorialny: województwo opolskie

 

Instytucja Pośrednicząca II

 
 

Urząd Marszałkowski
Województwa Opolskiego

 
 

Ekonomia Społeczna

 
 

Portal organizacji
pozarządowych

 
 

Regionalny Ośrodek Polityki
Społecznej w Opolu

 
 

Wojewódzki Urząd Pracy
w Opolu - POKL

 
 

 
 

Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna
"NISSA" w Nysie

 
 

Ogólnopolski Związek Rewizyjny
Spółdzielni Socjalnych

 
 

Ministerstwo Pracy i
Polityki Społecznej

 
 

Departament Pożytku
Publicznego
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
  
© 2009 Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu Ostatnia aktualizacja: 1.12.2010 r.