Aktualności    Baza inicjatyw
   Gospodarki Społecznej


   Artykuły sponsorowane

   Literatura

   Konsultacje prawne

   GaleriaAktualności


 • 29 listopada 2010 r.

  Zapraszamy do uczestnictwa w Opolskim Forum Gospodarki Społecznej - Konferencji kończącej projekt systemowy pn. "Wsparcie dla opolskiego modelu ekonomii społecznej" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, którego administratorem jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu.
  Więcej...

 • 15 listopada 2010 r.

  Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu pod Honorowym Patronatem Ministra Pracy i Polityki Społecznej - Jolanty Fedak, organizuje Seminarium pn. "Opolskie Dni Ekonomii Społecznej", które odbędą się w dniach 17-18 listopada 2010 r. w Byczynie.
  Więcej...

 • 8 listopada 2010 r.

  Zawiadomienie o wynikach postępowania nr GS.PW.4011-1-3/10 dot. zapytania ofertowego z dnia 29 października 2010 r. na wykonanie oraz wdrożenie serwisu internetowego dla podmiotów ekonomii społecznej z terenu województwa opolskiego.
  Więcej...

 • 29 października 2010 r.

  Zapytanie ofertowe na wykonanie oraz wdrożenie serwisu internetowego dla podmiotów ekonomii społecznej z terenu woj. opolskiego w ramach projektu systemowego nr POKL.07.02.02-16-019/09 realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu.
  Więcej...

 • 13 października 2010 r.

  Zakończyliśmy cykl szkoleń z zakresu "ABC przedsiębiorczości społecznej", w których wzięło udział ponad 70 przedstawicieli instytucji pomocy i integracji społecznej oraz rynku pracy.
  Galeria

 • 4 października 2010 r.

  Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu zorganizował wizytę studyjną do włoskich przedsiębiorstw społecznych dla 25 przedstawicieli administracji publicznej, instytucji pomocy i integracji społecznej oraz rynku pracy, podmiotów ekonomii społecznej oraz organizacji pozarządowych.
  Więcej...

 • 24 września 2010 r.

  Zapraszamy do korzystania z bezpłatnych konsultacji prawnych dla podmiotów ekonomii społecznej oraz osób chcących taki podmiot założyć.
  Więcej...

 • 24 września 2010 r.

  Zapraszamy do uczestnictwa w szkoleniu "Zakładanie, organizacja i zarządzanie podmiotami ekonomii społecznej". Szkolenie adresowane jest do osób bezrobotnych oraz pracujących, zainteresowanych ideą ekonomii społecznej.
  Więcej...

 • 27 sierpnia 2010 r.

  UWAGA!

  Zostały ostatnie wolne miejsca w Specjalistycznych warsztatach wyjazdowych z ekonomii społecznej, które odbędą się w podmiotach ekonomii społecznej zlokalizowanych na terenie gminy Bałtów.
  Więcej...

 • 18 sierpnia 2010 r.

  Został rozstrzygnięty przetarg na zorganizowanie 4 - dniowej wizyty studyjnej do włoskich przedsiębiorstw społecznych dla 28 osób, tj. pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej, rynku pracy, jednostek samorządu terytorialnego oraz osób fizycznych z terenu województwa opolskiego oraz przeprowadzenie 20 godzin warsztatów praktycznych mających na celu zapoznanie uczestników z włoskimi rozwiązaniami systemowymi i prawnymi, dotyczącymi ekonomii społecznej.
  Więcej...

 • 9 sierpnia 2010 r.

      Zapraszamy do uczestnictwa w Specjalistycznych warsztatach wyjazdowych z ekonomii społecznej, które odbędą się w podmiotach ekonomii społecznej zlokalizowanych na terenie gminy Bałtów.
  Więcej...

 • 9 sierpnia 2010 r.

      Zapraszamy do uczestnictwa w szkoleniu pt. "ABC przedsiębiorczości społecznej", organizowanego w ramach projektu systemowego pn. "Wsparcie dla opolskiego modelu ekonomii społecznej".
  Więcej...

 • 2 sierpnia 2010 r.

  Został ogłoszony przetarg na zorganizowanie 4 - dniowej wizyty studyjnej do włoskich przedsiębiorstw społecznych dla 28 osób, tj. pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej, rynku pracy, jednostek samorządu terytorialnego oraz osób fizycznych z terenu województwa opolskiego oraz przeprowadzenie 20 godzin warsztatów praktycznych mających na celu zapoznanie uczestników z włoskimi rozwiązaniami systemowymi i prawnymi, dotyczącymi ekonomii społecznej.
  Więcej...

 • 2 sierpnia 2010 r.

  Zawiadomienie o wynikach postępowania nr GS.PW.4011-1-3/10
  Więcej...

 • 21 czerwca 2010 r.

      Zapraszamy do uczestnictwa w szkoleniu pt. "ABC przedsiębiorczości społecznej", organizowanego w ramach projektu systemowego pn. "Wsparcie dla opolskiego modelu ekonomii społecznej".

  Więcej...

 • 14 czerwca 2010 r.

      Zapraszamy do uczestnictwa w szkoleniu pt. "Podnoszenie kwalifikacji przez pracowników podmiotów ekonomii społecznej", organizowanego w ramach projektu systemowego pn. "Wsparcie dla opolskiego modelu ekonomii społecznej", którego administratorem jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu. Szkolenie odbędzie się w dniach 23- 25 czerwca 2010 roku w Opolu, przy ul. Strzelców Bytomskich 7.
  Więcej...

 • 24 maja 2010 r.

  Został rozstrzygnięty przetarg na organizację i przeprowadzenie szkoleń z zakresu ekonomii społecznej realizowanych w ramach projektu systemowego Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Opolu Poddziałanie 7.2.2 Program Operacyjny Kapitał Ludzki pt. Wsparcie dla opolskiego modelu ekonomii społecznej.
  Więcej...

 • 30 kwietnia 2010 r.

  Został ogłoszony przetarg na organizację i przeprowadzenie szkoleń z zakresu ekonomii społecznej realizowanych w ramach projektu systemowego Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Opolu Poddziałanie 7.2.2 Program Operacyjny Kapitał Ludzki pt. Wsparcie dla opolskiego modelu ekonomii społecznej.
  Więcej...

 • 9 kwietnia 2010 r.

      Rozpoczynamy doradztwo marketingowo-finansowo-księgowe, w skład którego wejdzie: opracowanie planów kierunku rozwoju, analiza rynku usług i produkcji, opracowanie koncepcji pozyskania kapitału, pomoc w przygotowaniu projekcji finansowych z uwzględnieniem indywidualnych koncepcji biznesowych beneficjentów, analiza ekonomiczno-finansowa, analiza ryzyka, przygotowanie biznes planów, pomoc w wyszukaniu potencjalnych odbiorców usług i produkcji, skuteczna promocja i reklama działalności.
  Więcej...

 • 29 marca 2010 r.

  Został rozstrzygnięty przetarg na świadczenie usług doradztwa indywidualnego dla podmiotów ekonomii społecznej z terenu województwa opolskiego w ramach projektu systemowego "Wsparcie dla opolskiego modelu ekonomii społecznej".
  Więcej...

 • 8 marca 2010 r.

  Został ogłoszony przetarg na świadczenie usług doradztwa indywidualnego dla podmiotów ekonomii społecznej z terenu województwa opolskiego w ramach projektu systemowego "Wsparcie dla opolskiego modelu ekonomii społecznej".
  Więcej...

 • 23 lutego 2010 r.

  Zarządzeniem Marszałka Województwa Opolskiego z dnia 23 lutego została potwierdzona imienna lista członków Opolskiej Grupy Doradczej
  Więcej...

 • 16 lutego 2010 r.

  Pierwsze posiedzenie Opolskiej Grupy Doradczej odbędzie się 24 lutego 2010 roku
  o godz. 13:00 w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Opolu, przy
  ul. Głogowskiej 25c.
  Program posiedzenia

 • 4 stycznia 2010 r.

      Zachęcamy podmioty ekonomii społecznej do korzystania z bezpłatnych konsultacji prawnych, które będą się odbywać w każdą środę w godzinach 12:00 - 16:00 w Centrum Promocji i Rozwoju Gospodarki Społecznej przy Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Opolu, ul. Głogowska 25c Opole. Aby zgłosić swój udział w konsultacjach, należy wysłać wypełniony formularz na adres e-mail: projekt.gs@rops-opole.pl bądź faksem pod nr: 077 44 15 259.
  Pobierz formularz

 • 28 grudnia 2009 r.

      Znaczne ułatwienia dla spółdzielni socjalnych wniosła nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych, wprowadzająca możliwość wykorzystania klauzul społecznych w specyfikacji lub w ogłoszeniu o zamówieniu. W ramach określonej klauzuli społecznej zamawiający może wymagać, aby praca była wykonywana przez konkretną grupę osób, np. osoby zagrożone wykluczeniem społecznym.
  Więcej informacji w załączonym dokumencie: Zalecenie Ministra Rozwoju Regionalnego oraz Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych dotyczące stosowania klauzul społecznych w zamówieniach publicznych"

 • 23 grudnia 2009 r.

      Zarządzeniem Marszałka Województwa Opolskiego z dniem 23 grudnia 2009 roku została powołana Opolska Grupa Doradcza.
  Więcej...

 • 23 grudnia 2009 r.

      Zachęcamy Państwa do korzystania i dokonywania wpisów w bazie danych na temat inicjatyw i projektów z zakresu gospodarki społecznej w województwie opolskim. Niniejsza baza będzie narzędziem wymiany informacji na temat przedsiębiorczości społecznej w regionie, natomiast dane teleadresowe umożliwią szybki kontakt z realizatorami projektów.
  Dodanie wpisu do bazy

 • 17 grudnia 2009 r.

      Nowelizacją ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873, z późn. zm.) spółdzielnie socjalne zostały włączone do kręgu podmiotów, mogących prowadzić działalność społecznie użyteczną w sferze działań publicznych.

 • 15 grudnia 2009 r.

      15 grudnia 2009 r., w "Sali Senatu" Collegium Maius Uniwersytetu Opolskiego, odbyła się konferencja promująca projekt systemowy pn. "Wsparcie dla opolskiego modelu ekonomii społecznej", realizowany przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu.
  Więcej...

 •  

  Instytucja Pośrednicząca II

   
   

  Urząd Marszałkowski
  Województwa Opolskiego

   
   

  Ekonomia Społeczna

   
   

  Portal organizacji
  pozarządowych

   
   

  Regionalny Ośrodek Polityki
  Społecznej w Opolu

   
   

  Wojewódzki Urząd Pracy
  w Opolu - POKL

   
   

   
   

  Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna
  "NISSA" w Nysie

   
   

  Ogólnopolski Związek Rewizyjny
  Spółdzielni Socjalnych

   
   

  Ministerstwo Pracy i
  Polityki Społecznej

   
   

  Departament Pożytku
  Publicznego
  Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
    
  © 2009 Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu Ostatnia aktualizacja: 1.12.2010 r.