Aktualności    Baza inicjatyw
   Gospodarki Społecznej


   Artykuły sponsorowane

   Literatura

   Konsultacje prawne

   GaleriaO projekcie

Szkolenie ABC przedsiębiorczości społecznej


Szkolenie obejmuje wybrane zagadnienia z zakresu ekonomii społecznej i przedsiębiorczości społecznej- praktyka, zakładanie podmiotów ekonomii społecznej, formy prawne, wpływ na rozwój lokalny oraz współpraca przedsiębiorstw społecznych z administracją publiczną.
W szkoleniu mogą wziąć udział pracownicy instytucji pomocy i integracji społecznej oraz rynku pracy z terenu województwa opolskiego.
Uczestnictwo w spotkaniu jest bezpłatne i obejmuje udział w szkoleniu, wyżywienie, komplet materiałów szkoleniowych oraz promocyjnych. Uczestnik pokrywa jedynie koszty dojazdu.
Szkolenie jest jednodniowe i jest wstępem do specjalistycznych szkoleń wyjazdowych (3- dniowych) do podmiotów ekonomii społecznej z terenu gminy Bałtów.

Miejsce szkolenia: Opole, Nysa, Kluczbork, Kędzierzyn-Koźle

Termin szkolenia: o terminach szkoleń będziemy informować na bieżąco.

Więcej informacji pod nr tel.: 77 44 15 251

 • Harmonogram szkolenia
                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                             

 

Instytucja Pośrednicząca II

 
 

Urząd Marszałkowski
Województwa Opolskiego

 
 

Ekonomia Społeczna

 
 

Portal organizacji
pozarządowych

 
 

Regionalny Ośrodek Polityki
Społecznej w Opolu

 
 

Wojewódzki Urząd Pracy
w Opolu - POKL

 
 

 
 

Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna
"NISSA" w Nysie

 
 

Ogólnopolski Związek Rewizyjny
Spółdzielni Socjalnych

 
 

Ministerstwo Pracy i
Polityki Społecznej

 
 

Departament Pożytku
Publicznego
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
  
© 2009 Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu Ostatnia aktualizacja: 1.12.2010 r.