Aktualności    Baza inicjatyw
   Gospodarki Społecznej


   Artykuły sponsorowane

   Literatura

   Konsultacje prawne

   GaleriaKonsultacje prawne


    Zachęcamy podmioty ekonomii społecznej do korzystania z bezpłatnych konsultacji prawnych, które będą się odbywać w każdą środę w godzinach 12:00 - 16:00 w Centrum Promocji i Rozwoju Gospodarki Społecznej przy Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Opolu, ul. Głogowska 25c Opole. Aby zgłosić swój udział w konsultacjach, należy wysłać wypełniony formularz na adres e-mail: projekt.gs@rops-opole.pl bądź faksem pod nr: 077 44 15 259.
Pobierz formularz


 

Instytucja Pośrednicząca II

 
 

Urząd Marszałkowski
Województwa Opolskiego

 
 

Ekonomia Społeczna

 
 

Portal organizacji
pozarządowych

 
 

Regionalny Ośrodek Polityki
Społecznej w Opolu

 
 

Wojewódzki Urząd Pracy
w Opolu - POKL

 
 

 
 

Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna
"NISSA" w Nysie

 
 

Ogólnopolski Związek Rewizyjny
Spółdzielni Socjalnych

 
 

Ministerstwo Pracy i
Polityki Społecznej

 
 

Departament Pożytku
Publicznego
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
  
© 2009 Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu Ostatnia aktualizacja: 1.12.2010 r.