Aktualności    Baza inicjatyw
   Gospodarki Społecznej


   Artykuły sponsorowane

   Literatura

   Konsultacje prawne

   GaleriaGospodarka społeczna

Partnerstwo na rzecz instytucjonalizacji ekonomii społecznej

    Departament Pożytku Publicznego i Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich rozpoczęły realizację projektu systemowego Partnerstwo na rzecz instytucjonalizacji ekonomii społecznej Działanie 1.2 "Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej".

    Celem projektu jest przygotowanie podstaw strategicznych, programowych i finansowych dla rozwoju ekonomii Społecznej w Polsce, która jest jednym ze skutecznych narzędzi w zakresie wspierania polityki Integracji Społecznej.

    W ramach projektu utworzony został Zespół ds. rozwiązań systemowych w zakresie ekonomii Społecznej mocą Zarządzenia Nr 141 Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 2008r. W celu realizacji zadań Zespołu, powołane zostały stałe grupy tematyczne:

  1. Grupa ds. przygotowania projektu strategii rozwoju ekonomii społecznej której przewodniczy prof. Jerzy Hausner,
  2. Grupa ds. przygotowania projektu ustawy regulującej przedsiębiorczość społeczną, której przewodniczy Anna Sienicka,
  3. Grupa ds. analizy i tworzenia ram finansowych dla funkcjonowania ekonomii społecznej, której przewodniczy Irena Herbst,
  4. Grupa ds. przygotowania projektu założeń systemu edukacji dla ekonomii społecznej, której przewodniczy prof. Ewa Leś.

W grupie finansowej jest przedstawiciel Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Opolu Pan Paweł Wąsiak. Informacje o podejmowanych działaniach w projekcie będą ukazywać się na bieżąco w zakładce Gospodarka społeczna.

 

Instytucja Pośrednicząca II

 
 

Urząd Marszałkowski
Województwa Opolskiego

 
 

Ekonomia Społeczna

 
 

Portal organizacji
pozarządowych

 
 

Regionalny Ośrodek Polityki
Społecznej w Opolu

 
 

Wojewódzki Urząd Pracy
w Opolu - POKL

 
 

 
 

Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna
"NISSA" w Nysie

 
 

Ogólnopolski Związek Rewizyjny
Spółdzielni Socjalnych

 
 

Ministerstwo Pracy i
Polityki Społecznej

 
 

Departament Pożytku
Publicznego
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
  
© 2009 Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu Ostatnia aktualizacja: 1.12.2010 r.