Aktualności    Baza inicjatyw
   Gospodarki Społecznej


   Artykuły sponsorowane

   Literatura

   Konsultacje prawne

   GaleriaGospodarka społeczna

Formy wsparcia spółdzielni socjalnych


                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                           

 

Instytucja Pośrednicząca II

 
 

Urząd Marszałkowski
Województwa Opolskiego

 
 

Ekonomia Społeczna

 
 

Portal organizacji
pozarządowych

 
 

Regionalny Ośrodek Polityki
Społecznej w Opolu

 
 

Wojewódzki Urząd Pracy
w Opolu - POKL

 
 

 
 

Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna
"NISSA" w Nysie

 
 

Ogólnopolski Związek Rewizyjny
Spółdzielni Socjalnych

 
 

Ministerstwo Pracy i
Polityki Społecznej

 
 

Departament Pożytku
Publicznego
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
  
© 2009 Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu Ostatnia aktualizacja: 1.12.2010 r.