Aktualności    Baza inicjatyw
   Gospodarki Społecznej


   Artykuły sponsorowane

   Literatura

   Konsultacje prawne

   GaleriaOpolska Grupa Doradcza


 1. Teresa Maria Karol, Wicemarszałek Województwa Opolskiego
 2. Arkadiusz Tkocz, Dyrektor Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki
 3. Jacek Suski, Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu
 4. Adam Różycki, Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Opolu
 5. Jolanta Malinowska
 6. Anna Wolny-Miksa, Radny Powiatu Opolskiego
 7. Ryszard Grüner, Burmistrz Byczyny
 8. Jan Leszek Wiącek, Burmistrz Wołczyna
 9. Maria Feliniak, Zastępca Burmistrza Strzelec Opolskich
 10. Agata Zagórowska, Prodziekan Wydziału Zarządzania i Inżynierii Produkcji Politechniki Opolskiej
 11. Bogdan Tomaszek, Prezes Opolskiego Parku Naukowo - Technologicznego
 12. Karol Cebula, Prezes Wydawnictwa Silesiana Sp. z o. o.
 13. Marcin Juszczyk, Prezes Spółdzielni Socjalnej Usługowo-Handlowo-Produkcyjnej w Byczynie
 14. Kazimierz Jednoróg, Dyrektor Fundacji Dom Rodzinnej Rehabilitacji Dzieci z Porażeniem Mózgowym

 

Instytucja Pośrednicząca II

 
 

Urząd Marszałkowski
Województwa Opolskiego

 
 

Ekonomia Społeczna

 
 

Portal organizacji
pozarządowych

 
 

Regionalny Ośrodek Polityki
Społecznej w Opolu

 
 

Wojewódzki Urząd Pracy
w Opolu - POKL

 
 

 
 

Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna
"NISSA" w Nysie

 
 

Ogólnopolski Związek Rewizyjny
Spółdzielni Socjalnych

 
 

Ministerstwo Pracy i
Polityki Społecznej

 
 

Departament Pożytku
Publicznego
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
  
© 2009 Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu Ostatnia aktualizacja: 1.12.2010 r.