Aktualności    Baza inicjatyw
   Gospodarki Społecznej


   Artykuły sponsorowane

   Literatura

   Konsultacje prawne

   GaleriaOpolska Grupa Doradcza


Cele Opolskiej Grupy Doradczej:
- przygotowanie strategicznych podstaw programowych i edukacyjnych dla spójnego rozwoju ekonomii społecznej w województwie opolskim,
- poprawa dostępu do zatrudnienia w sektorze ekonomii społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.


 

Instytucja Pośrednicząca II

 
 

Urząd Marszałkowski
Województwa Opolskiego

 
 

Ekonomia Społeczna

 
 

Portal organizacji
pozarządowych

 
 

Regionalny Ośrodek Polityki
Społecznej w Opolu

 
 

Wojewódzki Urząd Pracy
w Opolu - POKL

 
 

 
 

Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna
"NISSA" w Nysie

 
 

Ogólnopolski Związek Rewizyjny
Spółdzielni Socjalnych

 
 

Ministerstwo Pracy i
Polityki Społecznej

 
 

Departament Pożytku
Publicznego
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
  
© 2009 Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu Ostatnia aktualizacja: 1.12.2010 r.