Aktualności    Baza inicjatyw
   Gospodarki Społecznej


   Artykuły sponsorowane

   Literatura

   Konsultacje prawne

   GaleriaBaza danych na temat inicjatyw i projektów z zakresu

gospodarki społecznej w województwie opolskim
 

Dodawanie wpisu do bazy


 

Informacje o inicjatywie/projekcie
 
Tytuł inicjatywy/projektu
Nr i nazwa Priorytetu
Nr i nazwa Działania
Nr i nazwa Poddziałania
Data rozpoczęcia
Data zakończenia
Obszar realizacji


Charakterystyka projektu
 
Cel projektu
Grupy docelowe
Działania
Rezultaty i produkty


Nazwa instytucji realizującej projekt/inicjatywę
Status prawny


Adres siedziby
 
Ulica
Nr budynku
Nr lokalu
Kod pocztowy
Miejscowość


Osoba do kontaktu
 
Imię i nazwisko:
Telefon
E-mail
Fax
Strona www
Uwagi:
 
    

 

Instytucja Pośrednicząca II

 
 

Urząd Marszałkowski
Województwa Opolskiego

 
 

Ekonomia Społeczna

 
 

Portal organizacji
pozarządowych

 
 

Regionalny Ośrodek Polityki
Społecznej w Opolu

 
 

Wojewódzki Urząd Pracy
w Opolu - POKL

 
 

 
 

Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna
"NISSA" w Nysie

 
 

Ogólnopolski Związek Rewizyjny
Spółdzielni Socjalnych

 
 

Ministerstwo Pracy i
Polityki Społecznej

 
 

Departament Pożytku
Publicznego
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
  
© 2009 Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu Ostatnia aktualizacja: 1.12.2010 r.